Gjennestad er en felles betegnelse på Gjennestad Drift og Gjennestad videregående skole. Gjennestad Drift er registrert i Foretaksregisteret med org nr 969 773589 og har egen daglig leder.

I april 2015 ble vi sertifisert som Miljøfyrtårn.logo miljo

Gjennestad Drift skal:

Forvalte eiendommen og dens verdier i et langsiktig perspektiv
Drive en bedrift som gir relevant praksis for elevene i Gjennestad videregående skole
Gjennestad drift har følgende avdelinger:

Veksthus
Anleggsgartner og Park
Gjennestad Hagesenter
Gjennestad Blomster
FDV (Forvaltning, Drift og Vedlikehold)
Husholdning og utleie
Administrasjon

Hver av disse enhetene har egen avdelingsleder.