– da opplever du faglige utfordringer i et godt fagmiljø som er opptatt av ungdom og læring. Du tilbys en mulighet til å være en spennende ressurs når nye læringsmetoder vurderes og prøves. Lærlingene får mulighet til å engasjere seg i sosialt arbeid der en opplever og bidrar til andres utvikling sammen med egen utvikling. Gjennestad er en del av et stort faglig nettverk som gir mange muligheter når du skal videre etter oppnådd fagbrev.

Laerling 01

Vi har lærlinger innen:

- Institusjonskokkfaget – mat til ungdom i et ungdommelig miljø

- IKT – planlegging, drift og vedlikehold av IKT-utstyr

- Blomsterdekoratør – i stort Hagesenter med mange happenings

- Anleggsgartnerfag – fag, ledelse og ipad som dokumentasjonsverktøy

Les mer