Gjennestad Drift

Gjennestad Drift er en uavhengig og frittstående forening med egne vedtekter. Foreningens medlemmer er de som til enhver tid sitter som medlemmer i Normisjons Landstyre. Foreningens medlemmer hefter ikke for bedriftens forpliktelser. Foreningen er tilsluttet Normisjon.

Info omGD

Gjennestad Drift (Gjennestad Gartnerskole fram til 31.12.2014) er opprettet på kristent grunnlag og skal være en praktisk øvingsarena for elever ved Gjennestad videregående skole. Virksomheten bygger på den kristne tro slik det står uttrykt i Bibelen, Den norske kirkes bekjennelsesskrifter og grunnregler for Normisjon.

Formål:

1. Drive en bedrift som gir relevant praksis for elevene i VGS.

2. Møte alle mennesker med gode verdier og fremme sunn kristen tro.

3. Forvalte eiendom og verdier i et langsiktig perspektiv.